Saturday, 20 July 2024

ค้นหานักเรียน

เลือก  เมนูหลัก > นักเรียน  > ค้นหานักเรียน    (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา  เช่น  เลขประจำตัวนักเรียน  , ชื่อจริง  ,  นามสกุล  ,  ชื่อเล่น       (รูปที่  2)

รูปที่ 2

ตัวอย่างค้น   ข้อมูลคำว่า  “ฟ้าใส”      (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

ผลลัพธ์จากการค้นหา   (รูปที่  4)

รูปที่ 4