ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอมต์ ซิสเท็ม

เลขที่ 55 หมู่ 8 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5200

084-810-6321      ,   085-620-8353

e-mail : sarayootmail@gmail.com

Line ID: 0848106321