1. เมนูหลัก > นักเรียน > เพิ่มนักเรียน  (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. กรอกข้อมูลนักเรียน หากข้อมูลไม่ครบอาจกรอกข้อมูลที่จำเป็นก่อน เช่น

2.1 ชื่อ สกุล

2.2 เพศ

2.3 เลขประจำตัวนักเรียน

2.4 ระดับชั้น

(รูปที่ 2,3)

รูปที่ 2

รูปที่ 3

3.การเพิ่มรูปนักเรียน (รูปที่ 4)

  1. คลิกปุ่ม “อัพโหลดรูป”
  2. คลิก “Choose file” เพื่อเลือกไฟล์รูปนักเรียน
  3. ปรับขนาดรูปตามต้องการ
  4. คลิก “บันทึก”
  5. ตำแหน่งที่รูปจะแสดงเมื่อบันทึกสำเร็จ

รูปที่ 4